Από το 1990 με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, το γραφείο μας παρέχει τις ακόλουθες
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, με στόχο μας ένα άρτιο αποτέλεσμα.

  1. Οργάνωση κηδειών
  2. Οικονομική τελετή
  3. Τελετή στο Α” κοιμητήριο Αθηνών
  4. Μνημόσυνα
  5. Επαναπατρισμοί