Όταν έλθει ο χρόνος της εκταφής,( τα τρία έτη), θα πρέπει να ενημερώσετε το κοιμητήριο ή το γραφείο μας ,τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη του για να δηλωθεί η εκταφή και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Η δήλωση γίνεται από συγγενή Α’ βαθμού με την υπόδειξη της ταυτότητας του. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που επιθυμείτε παράταση της ταφής.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, πως αν παρέλθει ο χρόνος της τριετίας και δεν εμφανιστεί εγκαίρως κάποιος για να δηλώσει εκταφή ή παράταση τότε το κοιμητήριο προβαίνει σε αναγκαστική εκταφή.